ALLMÄNNA VILLKOR

Här kommer våra allmänna villkor och en del annat att tänka på inför er leverans, så ni är väl förberedda inför byggandet. Läs noga igenom orderbekräftelsen så allt stämmer och dyker det upp några frågor är det bara att kontakta oss!

Konstruktion OBS!

När ni handlar våra lagertakstolar ansvarar ni för att snözonen på er byggplats inte överskrider 3 med lätt tak (ex plåt) eller 2,5  med tungt tak (ex takpannor). Ni ansvarar även för att följa angivna max-/minmått mellan utsida upplag. CC avstånd (1200 mm) och övrig information som finns på takstolsritningen måste även följas.

Leverans

Leveransen på en lagerförd takstol kommer att gå från vår fabrik inom 10 arbetsdagar förutsatt att takstolen finns på lager. I de fall lagret är slut får ni en ny leveranstid via mejl från Lundqvist Takstolar. Vi kontaktar er när takstolarna är klara att lämna oss, då får ni även ett telefonnummer och fraktsedelnummer så ni kan spåra sändningen. Chauffören aviserar sedan er i god tid innan ankomst. Lossning ska påbörjas direkt leveransen anländer till er och ska vara avslutad inom en timme. Vid leveransen ska fraktbolaget kontrollera ID för den/de personer som angivits som mottagare vid beställningstillfälletVidare ansvarar kunden för att lämplig maskin med gafflar skall finnas på plats vid leverans, samt att en 25,25 m långtradare med lätthet tar sig fram och tillbaka från lossningsplatsen, om inte annat överenskommits. Om inte dessa krav uppfylls levereras istället takstolarna till närmaste terminal. Därifrån kan ni antingen hämta takstolarna själva eller betala för en extra utkörning med till exempel kranbil.   Vi kommer göra allt vi kan för att er leverans ska ske under er preliminära leveransvecka, men kan tyvärr inte lämna några garantier då fraktbolagen inte garanterar leveransdag. På grund av detta står vi inte för eventuella extrakostnader som kan uppkomma i samband med förseningar.

Priser och Betalning

  Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges vid slutlig beställning. Betalning sker normalt sett genom fakturaköp.  

Avbeställning

  • Vid avbeställning efter 14 dagar från ordermottagande, debiteras 20% av beloppet, förutsatt att produktion ej påbörjats eller att beställningen reserverats för att t.ex. bygglov ska godkännas.
  • Vid avbeställning efter att produktion är påbörjad, debiteras 50% av beloppet.
  • Vid avbeställning efter att produkten är tillverkad, debiteras 80% av beloppet.
 

Skadat gods

    Synligt skadat gods direkt vid leverans ska anmälas till fraktbolaget. Dolda skador ska anmälas till oss senast 5 dagar efter leverans för att få möjlighet till ersättning. Vi beklagar den korta tidsrymden, men detta beror på de krav fraktbolagen ställer på oss.  

Saknat material

  Vi garanterar att allt som står i orderbekräftelsen ska levereras, eller ersättas så tidigt som möjligt om material saknas vid leverans. Större kollin som uteblivit vid leverans ska anmälas direkt till berört fraktbolag. Har vi missat något i produktion anmäler ni det till oss, så kommer vi tillsammans fram till den bästa lösningen på problemet! I övrigt hänvisar vi till AA 12. Läs mer på www.konsumentverket.se   Dessa allmänna villkor är tillämpliga på Lundqvist Trävaru ABs alla tjänster, om inte ni som kund skriftligen meddelats annat eller skriftligen överenskommit andra villkor med en behörig företrädare för Lundqvist Trävaru AB. I händelse av konflikt eller bristande överensstämmelse mellan dessa bestämmelser och annat skriftligt eller muntligt besked, skall dessa bestämmelser äga företräde i den mån tvingande lagstiftning inte föreskriver annat. Om det ej inkommit förevändningar mot dessa villkor eller orderbekräftelsen inom 8 dagar från att detta brev ankommit, ses det som ett godkännande för att villkoren/orderbekräftelsen gäller. Inga ersättningar betalas ut vid ev. kommunikationsfel.