Snabbhjälpen

Snabbhjälpen är tänkt att lotsa dig till en passande takstol från vårt lagersortiment och samtidigt säkerställa att du får en korrekt dimensionerad takstol för din snözon och byggnadsbredd.

Fråga 1

Om du befinner dig på en högre snözon än vår standard kan man montera takstolarna tätare. Ta kontakt med oss så kan vi räkna på vad som skulle vara lämpligt för just dig.

För att säkerställa att ditt tak är rätt dimensionerat är våra kommuner indelade i olika snözoner. En lundqvisttakstol är alltid dimensionerad för snözon 3.0 lätt tak och 2.5 tungt tak som standard.

Fråga 2

Välj mellan plåttak eller takpannor

Fråga 3

Välj bland våra olika taklutningar

Fråga 4

Vi räknar med att takstolarna placeras  c/c 1,2 m

samt att man monterar två stycken gaveltakstolar.

Byggnadens längd avgör hur många takstolar som krävs. Som standard sitter takstolarna med 1,2 m mellanrum.

1m 40m
m
Dra i reglaget eller skriv in antal meter direkt i rutan

Fråga 5

I många fall är det utvändiga
måttet mellan upplagen detsamma som plattan eller grundens yttermått.

Om det inte blir någon matchning med vår takstol kan ni antingen testa att ändra taklutning eller justera breddmåttet om denna möjlighet fortfarande finns.

Spännvidden mellan de bärande upplagens yttersidor.

3m 10m
m
Dra i reglaget eller skriv in antal meter direkt i rutan